Atena - Brand War

27.10.2017

Təbii enerji mənbəyi olan "Atena" südlərini digər limitli markalarla müqayisə etdik və #ondansasüdiç hashtagı ilə mübarizəmizi davam etdirdik.  Hazırladığımız battle la həmçinin, Atena südünün digər müsbət xüsusiyyətlərini də ön plana çəkmişik.